Singapore International Math Olympiad Challenge (SIMOC)

SIMOC (2022) Enrollment

"သတိပြုရန်"သိရှိလိုက်နာရန် စည်းကမ်းချက်များနှင့် အချက်အလက်များကို သေချာစွာနှိပ်၍ဖတ်ရှုပြီးမှ စာရင်းပေးသွင်းပါရန်နှင့် စည်းကမ်းချက်များကို သေချာစွာမဖတ်ရှုခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော ကိစ္စရပ်များကို ကျောင်းမှတာဝန်ယူမည်မဟုတ်ပါ။
"သတိပြုရန်"အချက်အလက်များဖြည့်စွက်ရာတွင် Index Number ကိုပါဖြည့်စွက်ရမည်ဖြစ်သဖြင့် အထက်တွင်ဖော်ပြထားသော Link များထဲတွင် မိမိတို့ဆုရရှိခဲ့သော စာမေးပွဲမှ Index Number ကိုကြည့်ရှုမှတ်သားထားရန်လိုအပ်ပါသည်။

Agree

အထက်ဖေါ်ပြပါ စည်းကမ်းချက်များကို သေချာစွာဖတ်ရှုခဲ့၍လိုက်နာရန် သဘောတူပါသည်။
သဘောတူပါသည်။

Disagree

အထက်ဖေါ်ပြပါ စည်းကမ်းချက်များကို သေချာစွာဖတ်ရှုခဲ့၍လိုက်နာရန် သဘောမတူပါ။
သဘောမတူပါ။