Olympiad Placement Test

"သတိပြုရန်"သိရှိလိုက်နာရန် စည်းကမ်းချက်များနှင့် အချက်အလက်များကို သေချာစွာ နှိပ်၍ ဖတ်ရှုပြီးမှ Olympiad အတန်း Placement Test ဖြေဆိုပါရန်နှင့် စည်းကမ်းချက်များကို သေချာစွာ မဖတ်ရှုခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ကိစ္စရပ်များကို ကျောင်းမှတာဝန်ယူမည်မဟုတ်ပါ။
"သတိပြုရန်"Olympiad Placement Test ဖြေဆိုခြင်းကို ခေတ္တပိတ်ထားပါသည်။

Agree

အထက်ဖေါ်ပြပါ စည်းကမ်းချက်များကို သေချာစွာဖတ်ရှုခဲ့၍လိုက်နာရန် သဘောတူပါသည်။
သဘောတူပါသည်။

Disagree

အထက်ဖေါ်ပြပါ စည်းကမ်းချက်များကို သေချာစွာဖတ်ရှုခဲ့၍လိုက်နာရန် သဘောမတူပါ။
သဘောမတူပါ။
"သတိပြုရန်"စည်းကမ်းချက်များကိုဖတ်ရှုပြီးပါက "သဘောတူပါသည်" ကိုနှိပ်၍ Placement Test ဖြေဆိုနိုင်ပါသည်။