Proposal Form (Olympiad Exam Centre)

"သတိပြုရန်"သိရှိလိုက်နာရန် စည်းကမ်းချက်များနှင့် အချက်အလက်များကိုသေချာစွာနှိပ်၍ဖတ်ရှုပါ။ စည်းကမ်းချက်များကိုဖတ်ရှုပြီးပါက "သဘောတူပါသည်" ကိုနှိပ်၍စာရင်း ပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။

Agree

အထက်ဖေါ်ပြပါ စည်းကမ်းချက်များကို သေချာစွာဖတ်ရှုခဲ့၍လိုက်နာရန် သဘောတူပါသည်။
သဘောတူပါသည်။

Disagree

အထက်ဖေါ်ပြပါ စည်းကမ်းချက်များကို သေချာစွာဖတ်ရှုခဲ့၍လိုက်နာရန် သဘောမတူပါ။
သဘောမတူပါ။
"သတိပြုရန်""သဘောတူပါသည်" ကိုနှိပ်၍စာရင်း ပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။