Math Kangaroo 2023

Enrollment

"သတိပြုရန်"သိရှိလိုက်နာရန် စည်းကမ်းချက်များနှင့် အချက်အလက်များကို သေချာစွာနှိပ်၍ဖတ်ရှုပြီးမှ စာရင်းပေးသွင်းပါရန်နှင့် စည်းကမ်းချက်များကို သေချာစွာမဖတ်ရှုခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော ကိစ္စရပ်များကို ကျောင်းမှတာဝန်ယူမည်မဟုတ်ပါ။

Agree

အထက်ဖေါ်ပြပါ စည်းကမ်းချက်များကို သေချာစွာဖတ်ရှုခဲ့၍လိုက်နာရန် သဘောတူပါသည်။
သဘောတူပါသည်။

Disagree

အထက်ဖေါ်ပြပါ စည်းကမ်းချက်များကို သေချာစွာဖတ်ရှုခဲ့၍လိုက်နာရန် သဘောမတူပါ။
သဘောမတူပါ။