Kangaroo & SASMO 2024 (Intensive Course)

"သတိပြုရန်"သိရှိလိုက်နာရန် စည်းကမ်းချက်များနှင့် အချက်အလက်များကို သေချာစွာနှိပ်၍ဖတ်ရှုပြီးမှ သင်တန်းအပ်ပါရန်နှင့် စည်းကမ်းချက်များကို သေချာစွာမဖတ်ရှုခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော ကိစ္စရပ်များကို ကျောင်းမှတာဝန်ယူမည်မဟုတ်ပါ။

Agree

အထက်ဖေါ်ပြပါ စည်းကမ်းချက်များကို သေချာစွာဖတ်ရှုခဲ့၍လိုက်နာရန် သဘောတူပါသည်။
သဘောတူပါသည်။

Disagree

အထက်ဖေါ်ပြပါ စည်းကမ်းချက်များကို သေချာစွာဖတ်ရှုခဲ့၍လိုက်နာရန် သဘောမတူပါ။
သဘောမတူပါ။
"သတိပြုရန်"စည်းကမ်းချက်များကိုဖတ်ရှုပြီးပါက "သဘောတူပါသည်" ကိုနှိပ်၍ သင်တန်းအပ်နိုင်ပါသည်။