ACADEMIC REGULAR ONLINE CLASS (GRADE 9) TIME

သတိပြုရန်မိမိတို့တက်ရောက်လိုသောအချိန်ကိုရွေးချယ်ပါ။ Grade 9 Regular Online Class (Semester 1) Fees သည် 360,000 ကျပ်ဖြစ်ပါသည်။
သတိပြုရန်မိမိတို့တက်ရောက်လိုသောအချိန်ကိုရွေးချယ်ပါ။ Grade 9 Regular Online Class (Semester 1) Fees သည် 360,000 ကျပ်ဖြစ်ပါသည်။